Ako dlho trvá výroba?

Farby, povrchová úprava
30/01/2017
Nafarbím si 3D písmená sám!
30/12/2020

Výroba 3D reklám. Ako dlho ?

Výroba 3D písmen, nápisov, čísel, logotypov a pod. vyžaduje určitý proces, ktorý je potrebné dodržať.

My sa snažíme vyrábať 3D veci z polystyrénu do 5 dní.

1. Deň: Prijatie zákazky a príprava grafiky, komunikácia s klientom.

2. Deň: Rezanie 3D reklamy, písmen, nápisov, čísel, logotypov…

3. Deň: Úprava nedokonalosti polystyrénu, t.j. lepenie,tmelenie a brúsenie.

4. Deň: Povrchová úprava- Farbenie 2-3 vrsty a schnutie

5. Deň: Posledná, finálna vrstva, kontrola schnutie

6. Deň: Balenie a odoslanie.

 

Niekedy sa výroba 3D reklám z polystyrénu dá ešte viac urýchliť v závislosti od veľkosti a náročnosti zákazky. 1,2,3 deň sa dajú spojiť do jedného a výroba sa skráti na 3 dni.