EKO FARBY

Lepíme 3D reklamu
04/01/2019
3D výrezy
13/08/2019

Na povrchovú úpravu 3D reklám, 3D písmen, 3D nápisov používame vodou riediteľné farby.

Farby, ktoré používame na 3D reklamu sú:

 

1.Vodou riediteľné farby

2. Bez nepríjemného zápachu

3. Vhodné pre interiér a exteriér

4. Vhodné aj na detské hračky- spĺňajú lim. hodnoty podľa EN 71-3:2013, kat. III

5. Vhodné pre použitie v potravinárskych prevádzkach /nepriamy styk s potravinami/

6. Vhodné pre použitie v zdravotníckych zariadeniach /po vysušení a odvetraní/